T-Mobile

T-Mobile klanten bellen vanaf deze zomer ook via 4G en Wifi

Mobiele Telefonie T-Mobile Telefoonproviders

Vanaf 27 mei 2019 biedt T-Mobile, klanten met een Go-abonnement de mogelijkheid om te bellen via 4G. Dit geldt voor particulieren en ondernemers. In de nazomer zal ook bellen via Wifi (VoWifi) worden geactiveerd.

T-Mobile

Bellen via 4G (VoLTE)
Bellen via 4G biedt een nog betere gesprekskwaliteit (HD) en het sneller tot stand komen van telefoongesprekken onderling. Door het bellen via 4G zal ook de bereikbaarheid aanzienlijk toenemen en kan tijdens het telefoongesprek gelijktijdig via 4G, internet worden gebruikt.

Bellen via wifi (VoWIFI)
Bellen via Wifi biedt uitkomst wanneer de bereikbaarheid te wensen overlaat. In dat geval zal het telefoongesprek worden gevoerd over de Wifi verbinding waarmee men verbinding heeft. Dankzij deze techniek wordt de bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd, ook binnen geïsoleerde woningen en kantoren.

Recentelijk werd het netwerk van T-Mobile voor een vierde maal op rij, bestempeld als “beste netwerk”. Ondanks dit predicaat merkt T-Mobile nog geregeld dat de dekking en kwaliteit bij sommige klanten te wensen over laat. Dankzij bellen via 4G en Wifi worden deze klachten voor een groot deel aangepakt.

Voor het bellen via 4G (VoLTE) en Wifi (VoWifi) heeft de klant een smartphone nodig welke ondersteund wordt door T-Mobile. Een lijst van toestellen welke op dit moment ondersteund worden, treft men aan op de website van T-Mobile.

Uit recente discussies valt op te maken dat een aantal klanten al enkele maanden de beschikking hebben over VoLTE en/of VoWifi. Via het forum van T-Mobile kon men zich aanmelden als tester van deze diensten (pilot). Na uitvoerig testen wordt de dienst per 27 mei 2019 aan alle klanten (geleidelijk uitgerold) aangeboden.